Home » osobowość » Osobowość zależna

Osobowość zależna

Ten artykuł został oryginalnie opublikowany na stronie Dziennika Związkowego

Główną cechą osobowości zależnej jest wszechwładna potrzeba bycia pod czyjąś opieką. Prowadzi to do uległego zachowania wobec potencjalnego opiekuna z obawy przed odrzuceniem lub separacją. Podstawą jest przekonanie o niemożności funkcjonowania bez protekcji drugiej osoby. Taki wzorzec zachowań obserwuje się już we wczesnej młodości i stopniowo może się on pogłębiać…

Cały artykuł znajdziesz na stronie Dziennika Związkowego