Home » Chicago » Wybory w Radzie Nauczycieli Polonijnych

Wybory w Radzie Nauczycieli Polonijnych

Ten artykuł został oryginalnie opublikowany na stronie Dziennika Związkowego

Przysięgę od zarządu Rady Nauczycieli Polonijnych odbiera siostra Stephanie Blaszczynski Rada Nauczycieli Polonijnych 19 maja wybrała w Chicago swój zarząd. Prezesem ponownie została prof. Lidia Filus. W skład zarządu weszli pedagodzy pracujący w lokalnych placówkach edukacyjnych, m.in. na uniwersytech i w liceach. Stanowisko wiceprezesa przypadło w udziale Czesławie Kolak, skarbnika…

Cały artykuł znajdziesz na stronie Dziennika Związkowego