Home » Chicago » Lichwiarskie pożyczki dla samorządów na cenzurowanym

Lichwiarskie pożyczki dla samorządów na cenzurowanym

Ten artykuł został oryginalnie opublikowany na stronie Dziennika Związkowego

fot.progressillinois.com Działacze społeczni i politycy dostarczyli do chicagowskiego oddziału Federalnej Komisji ds. Obrotu Papierami Wartościowymi (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC) 88 tys. petycji apelujących o wszczęcie dochodzenia w sprawie pożyczek udzielanych na lichwiarskich warunkach samorządom lokalnym. Duża liczba petycji, podpisanych przez mieszkańców Illinois, została też złożona drogą eletroniczną. Inicjatorami…

Cały artykuł znajdziesz na stronie Dziennika Związkowego