Home » Chicago » Kościół św. Wojciecha – jedna z najpiękniejszych polskich świątyń w USA

Kościół św. Wojciecha – jedna z najpiękniejszych polskich świątyń w USA

Ten artykuł został oryginalnie opublikowany na stronie Dziennika Związkowego

We wstępnej opinii polskich historyków sztuki kościół św. Wojciecha został zaliczony do grupy najpiękniejszych i najbardziej cennych polskich katedr w USA. Taką wiadomość przekazał wiernym, obecnym na niedzielnej mszy świętej w kościele św. Wojciecha, prof. dr hab. Jacek Gołębiowski, dyrektor Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu…

Cały artykuł znajdziesz na stronie Dziennika Związkowego